Forsiden Baggrund Mine tilbud Referencer Links Priser Kontakt | Databeskyttelsespolitik

Så er vi ved at være ude af den værste coronatid, og livet begynder at ligne sig selv - dog fortsat med forsigtighedshensyn.

I ønskes alle en god sommer og på gensyn til efteråret!
Tag et kig på efterårets kurser og bliv inspireret til deltagelse.

Velkommen!

Du kan på min hjemmeside finde oplysninger om, hvad jeg tilbyder som selvstændig socialrådgiver, konsulent og underviser indenfor handicapområdet.
Mit firma er et enkeltmandsfirma, men jeg har et stort netværk og mange dygtige samarbejdspartnere. Nogle opgaver laver jeg alene. Andre opgaver løses bedst i samarbejde med andre.

Du kan tilmelde dig mine kurser og finde inspiration til kurser og temadage, jeg kan afholde for jer ude på arbejdspladsen samt læse om den bistand og sparring, jeg tilbyder indenfor børnehandicap-og voksenområdet.

Klik og find mig her og her

Børneområdet
Børneområdet

Du kan her se de tilbud, jeg har på børnehandicapområdet.

Tilmeld jer de åbne kurser eller få inspirtation til kurser, jeg kan afholde for jer ude i kommunen.
Læs om den praktiske og økonomiske ramme for de forskellige tilbud her

Corona
På grund af corona har det været sparsomt med tilmeldinger til forårets kurser, og der er fortsat god plads på de sidste kurser.
Uanset, om Danmark er genåbnet, eller om vi fortsat arbejder hjemme, vil kurserne blive gennemført - også med lavt deltagerantal.
Hvis Danmark åbner, mødes vi i den virkelige verden - hvis vi fortsat arbejder hjemme, mødes vi i Sofa-space til virtuelt kursus. 

Læs mere og tilmeld jer via de direkte links nedenfor.

Vi byder velkommen til forårets og efterårets aktiviteter 2020 med 6 forskellige kurser på børnehandicapområdet. Klik på linket og læs mere

Alle de åbne kurser kan tilrettes, så de matcher jeres behov og kan afholdes hjemme i kommunen.
Find inspiration til andre kurser, der kan afholdes hos jer  

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.
Hvis I har idéer til andre kurser, så send en mail, og jeg vil kvittere med udkast til kursusbeskrivelse.

Voksenområdet
Voksenområdet

Du kan her læse om de åbne kurser på voksenområdet, som man kan tilmelde sig samt få inspirtation til kurser, jeg kan afholde for jer ude i kommunen.

Læs om den praktiske og økonomiske ramme for de forskellige tilbud her

Corona
På grund af corona har det været sparsomt med tilmeldinger til forårets kurser, og der er fortsat god plads på de sidste kurser.
Uanset, om Danmark er genåbnet, eller om vi fortsat arbejder hjemme, vil kurserne blive gennemført - også med lavt deltagerantal.
Hvis Danmark åbner, mødes vi i den virkelige verden - hvis vi fortsat arbejder hjemme, mødes vi i Sofa-space til virtuelt kursus. 

Læs mere og tilmeld jer via de direkte links nedenfor.

Vi byder velkommen til forårets og efterår 2020, hvor jeg afholder jeg 5 forskellige kurser på voksenområdet. Klik på linket og læs mere

Alle kurserne kan rekvireres til afholdelse hjemme i kommunen og kan justeres og tilpasses jeres særlige behov.

 

Find her inspiration til andre kurser, der kan gennemføres hjemme i kommunen:

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.
Hvis I har idéer til andre kurser, så send en mail, og jeg vil kvittere med udkast til kursusbeskrivelse.

Fælles børn og voksne
Fælles børn og voksne

For at skabe en helhed i barnets, den unges eller den voksnes liv, er det ofte nødvendigt, at der samarbejdes på tværs af afdelinger og sektorer.

Du kan her se de tilbud, der henvender sig til både børne- og voksensagsbehandlere, og hvor det kan være en fordel, at børne- og voksenområdet deltager sammen og får fælles viden og fælles drøftelser. 

Når flere afdelinger og sektorer deltager i samme kursus, skabes der grundlag for en fælles tilgange til procedure, vurdering og afgørelser, så for nogle kurser vil det være hensigtsmæssigt, at også andre sektorer deltager - se under de enkelte tilbud.

Tilmeld jer de åbne kurser eller få inspirtation til kurser, jeg kan afholde for jer ude i kommunen.
Læs om den praktiske og økonomiske ramme for de forskellige tilbud her

Du kan her få inspirtation til kurser, jeg kan afholde for jer ude i kommunen 

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.
Hvis I har idéer til andre kurser, så send en mail, og jeg vil kvittere med udkast til kursusbeskrivelse.

Udførere
Udførere

Som udfører kan man have behov for at få indblik i de forskellige støttemuligheder og hvordan, kommunen har udredt og arbejdet med barnet, den unge, den voksne eller familien, inden udføreren kommer på banen. Også rolle- og ansvarfordeling myndighed og udfører imellem, kan det være hensigtsmæssigt at få styr på.
På nogle tidspunkter egner et kursus sig bedst til afholdelse for enten myndighed eller udfører alene, mens det i andre situationer er oplagt med et fælles kursus og dermed en mulighed for fælles sprog og tilgang.

Jeg kan anbefale et par af de åbne kurser, der kan være relevante for udførere f.eks.

Kurserne kan naturligvis rekvireres til afholdelse hos jer og justeres, så de matcher jeres behov.

Find inspiration til andre kurser målrettet udførererne, som I kan rekvirere til afholdelse ude i jeres tilbud / virksomhed - gerne i samarbejde med andre udførere eller i samarbejde med myndigheden.

 • Magtanvendelse - et kursus enten for udførerne alene eller fælles for myndighed og udførere på voksenområdet.
  Undervisere socialrådgiverne Gitte Madsen og Inge Louv
 • VUM for udførere - et kursus målrettet udførere om udførerens rolle og ansvar for udførelsen af den indsats, myndigheden har bestilt
 • Servicleovens §§ 45 og 97 ledsagerordning for unge og voksne - en fælles kursusdag for børne- og voksenrådgivere samt udførere

Læs om den praktiske og økonomiske ramme her

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.
Hvis I har idéer til andre kurser, så send en mail, og jeg vil kvittere med udkast til kursusbeskrivelse.

 

 

Foredrag for foreninger og grupper
Foredrag for foreninger og grupper

Jeg tilbyder ikke bistand til private personsager, bisidderopgaver m.v., men brugerorganisationer, patientforeninger og handicapgrupper kan henvende sig og få tilrettelagt et foredrag / kursus, så det passer til det behov, I har. 

Prisen drøfter vi afhænger af den konkrete situation - hvor mange timer I bestiller, hvor i landet arrangementet afholdes, om det er aften eller weekend, hvor stor jeres forening er osv. 

Nedenstående er eksempler på foredrag, jeg holder forskellige steder.

Hvordan vurderer kommunen, hvad vi kan få støtte til
Vi tager et kig på sagsbehandlingsregler og metoder og på, hvordan den voksne eller forældrene til barnet selv kan medvirke til afklaring.

Råd og vejledning – hvornår og hvordan… 
Vi tager et kig på reglerne for, hvornår man kan få den ene eller den anden form får rådgivning og vejledning.

Råd og vejledning – hvornår og hvordan… kan evt. kombineres med foredrag om Hvordan vurderer kommunen, hvad vi kan få støtte til

Ud af skolen og hva´ så…
Hvem skal handle - hvem skal betale, når den unge skal videre efter endt grundskole...

Overgangen fra ung til voksen når den unge har en funktionsnedsættelse
Hvad gør man som forælder, når den unge fylder 18 år og dermed er myndig. HVilke ydelser ophører og kan noget andet sættes i stedet...

Offentlige støttemuligheder for børn og unge med handicap
... om støtte til forældre med børn med handicap med gennemgang af spillereglerne for samarbejdet med kommunen samt eksempler på konkret estøttemuligheder.

Bisidderkursus - en indføring i den kommunale verden for ikke-fagfolk
Vi sætter spot på bisidderens rolle før, under og efter en samtale og klæder bisidderen på til at støtte borgeren.

 

Andre emner kan være

… om tilskudsregler til medicin og andre merudgifter, handicaptillæg til SU, overblik over forsøgelsesmuligheder for de unge voksne, rejsesygesikring eller gennemgang af støtte muligheder for dækning af merudgifter efter servicelovens § 100 og meget andet.

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.
Hvis I har idéer til andre emner eller foredrag, så send en mail, og jeg vil kvittere med udkast til indholdsbeskrivelse.

Konsulentbistand, sparring og skribentvirksomhed
Konsulentbistand, sparring og skribentvirksomhed

Jeg yder konsulentbistand og sparring indenfor serviceloven og tilgrænsende bestemmelser til kommuner

 • som ´livline´ for faglige ledere / faglige koordinatorer
 • sparring og bistand til sagsbehandlergrupper indenfor såvel børnehandicap som servicelovens voksenområde
 • sparring på udvalgte sagsområder med fokus på,
  • om de rette faglige vurderinger ligger til grund for beslutningerne, om der er behov for generel opkvalificering mv.
  • om de retmæssige ydelser er vurderet korrekt
  • om man på et fagligt funderet grundlag kan styrke den økonomiske styring af området
  • om ydelser og tilbud kan omlægges til kommunalt regi frem for køb af eksterne ydelser
  • om der eventuelt ses at være behov for faglig opkvalificering af medarbejderne
 • sparring i forbindelse med afklaring og vurdering af funktionsevnen og støttebehov i konkrete sager f.eks. unge med Aspergers syndrom, ADHD eller andet, hvor kommunen har behov for ekstern konsulentbistand

Derudover har jeg i kommuner:

 • gennemgået sager med henblik på at yde hjælp til klagebesvarelser
 • ydet bistand til udvikling af interne retningslinier om servicelovens § 100, merudgifter til voksne
 • ydet bistand til udvikling af interne retningslinier om handicapkompenserende ydelser for børn og unge
 • bistået med sparring i konkret sagsbehandling

I en række kommuner kommer jeg engang om måneden, ligesom sagsbehandlerne kan få sparring pr. telefon eller mail på emner og problemstillinger, så de kan komme videre i deres sagsbehandling.

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.

Anden faglig opkvalificering - se under

Jeg yder bistand til private tilbud, der udfører opgaver for det offentlige om f.eks. dag- og botilbud, STU tilbud, eftterskoler m.v for

 • at skabe kontakt og dialog mellem det private tilbud og den kommunale forvaltning
 • at hjælpe det private tilbud med at finde rundt i paragrafferne
 • at bistå med beskrivelse og godkendelse til Tilbudsportalen for dag- og botilbud
 • i særlige situationer indgå i vurderingen af enkeltsager

 

Skribentvirksomhed

Til andres publikationer udarbejder jeg notater om lovgrundlaget for mennesker med handicap vedrørende støttemuligheder:

 • støttemuligheder i dagligdagen
 • vurdering af mulighederne for forsørgelsesgrundlag
 • støtte i forbindelse med optagelse og fastholdelse i uddannelsessystemet
 • støtte i forbindelse med at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet
 • offentlige støttemuligheder for udvalgte grupper

Jeg har som konsulent / skribent leveret materiale til

 © 2020 Inge Louv

Kursusbeskrivelse og tilmelding Luk