Forsiden Baggrund Mine tilbud Referencer Links Priser Kontakt | Databeskyttelsespolitik

Nedenstående kurser udbydes som åbne kurser, man kan tilmelde sig, ligesom alle kurserne kan bestilles hjem til arbejdspladsen.
Der er mulighed for justering i indholdet, når kurset tages hjem.

Læs mere om det praktiske og økonomiske her

Mine egne kurser:

Afklaring af funktionsevnen hos børn og unge med handicap efterår 2020
Hvad enten du er ny på området eller gammel i gårde, får du mulighed for at styrke dine kompetencer på dette kursus. Hvornår opfylder barnet betingelserne for kerneydelsen §§ 41-42. Hvilke oplysninger skal ligge til grund for, om betingelserne for afløsning og aflastning efter § 84 er opfyldt. Og meget mere...
[Læs mere] [Tilmeld]

BørneHandicapUdredningen, BHU - kom på kursus 1 eller 2 dage efterår 2020
Har du styr på BørneHandicapUdredningen, kan du udrede og udarbejde faglig vurdering og sætte konkrete målbare mål? Har du fået hånd og den frivillige handleplan eller forsøgt med fælles handleplan og samtidig opfølgning på indsatserne? Ellers kom frisk på kursus og gå herfra med ny energi...
[Læs mere] [Tilmeld]

Få overblik og kom godt fra START på voksenområdet efterår 2020
Et kursus for nyere rådgivere, konsulenter og ledere samt mere erfarne, der ønsker et brush-up.
[Læs mere] [Tilmeld]

Få overblik over børnehandicapområdet - et START-kursus efterår 2020
Arbejder du med børn og unge med handciap, så få INTRO til og overblik over, hvad serviceloven kan bidrage med. Er du ny sagsbehandler indenfor serviceloven så deltag her og kom godt fra START i dit nye job, eller er du mere erfarne, der ønsker et brush-up, så er der også plads til dig...
[Læs mere] [Tilmeld]

Servicelovens § 41 – 42 om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efterår 2020
Savner du også håndgribelige metoder til at håndtere kerneydelsen og dens praksis? Har du styr på, om funktionsnedsættelsen både er varig og betydelig? Om lidelsen er langvarig eller kronisk og samtidig af indgribende karakter? Om sektoransvaret – hvornår er en udgift en merudgift, og hvornår skal den vurderes efter andre bestemmelser? Hvornår kan et udtrættet skolebarn passes i hjemmet med tabt arbejdsfortjeneste... og meget mere.
[Læs mere] [Tilmeld]

§ 100 for erfarne - et nørdekursus efterår 2020
Drømmer du om en dag væk fra kontoret, hvor du kan fordybe og specialisere dig i et svært emne? Så kom på kursus for rådgivere med erfaring i § 100 og lyst til at udfordre sektoransvar, snitflader m.v. i selskab med andre nørder.
[Læs mere] [Tilmeld]

§ 100 grundkursus efterår 2020
Er du ny eller mindre erfaren i arbejdet med § 100, er du på rette vej med dette kursus… Kom godt fra start og bliv fortrolig med servicelovens § 100 om merudgifter til voksne - et kursus til nyere og mindre erfarne rådgivere
[Læs mere] [Tilmeld]

§ 41 erfarne – et nørdekursus om merudgifter til forældre efterår 2020
Kæmper du med merudgifter til forældre og drømmer du om en dag, hvor du kan fordybe og specialisere dig i et svært emne? Så kom på kursus for rådgivere og administrative medarbejdere med erfaring i § 41 og lyst til at udfordre sektoransvar, snitflader m.v. i selskab med andre nørder.
[Læs mere] [Tilmeld]

§ 42 for erfarne – et nørdekursus om tabt arbejdsfortjeneste for de skarpe efterår 2020
Drømmer du om en dag væk fra kontoret, hvor du kan fordybe og specialisere dig i et svært emne? Så kom på kursus for rådgivere med erfaring i § 42 og lyst til at udfordre sektoransvar, snitflader m.v. i selskab med andre nørder.
[Læs mere] [Tilmeld]

§ 96 - et nørdekursus for erfarne i BPA efterår 2020
Sukker du efter en dag, hvor du kan fordybe dig i BPA-ordningens finurligheder? Så kom på kursus i § 96 for erfarne, der har arbejdet med området i længere tid… Her kan du i selskab med andre nørder indenfor Borgerstyret personlig assistance dykke ned i de særlige udfordringer, man som sagsbehandler indenfor BPA sidder med.
[Læs mere] [Tilmeld]

§§ 95 og 96 om kontanttilskud og BPA for sagsbehandlere og visitatorer efterår 2020
Møder du også udfordringer i arbejdet med kontanttilskud og BPA, så meld dig til et 2 dages kursus for alle, der skal vurdere og træffe afgørelse om kontant tilskud eller BPA efter servicelovens §§ 95 og 96 - herunder ser vi på de særlige udfordringer, når forældre ønsker § 95 stk.3 for de unge voksne
[Læs mere] [Tilmeld]


Andres kurser:

Indimellem underviser jeg på andres kurser.
Pris og lokation bestemmes af kursusudbyderen og vil fremgår af deres hjemmeside.

Jeg vil oplyse om disse kurser her på siden samt på min firmaprofil på Facebook og LinkedIn

 

Hvis I har idéer, ønsker eller behov for andre kurser, temadage eller konferencer, så send en mail.

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk eller telefon 21411365 om et konkret tilbud, pris mv.

 © 2020 Inge Louv

Kursusbeskrivelse og tilmelding Luk