Forsiden Baggrund Mine tilbud Referencer Links Priser Kontakt | Databeskyttelsespolitik
Mine egne kurser:

Afklaring af funktionsevnen hos børn og unge med handicap forår 2019
Hvad enten du er ny på området eller gammel i gårde, får du mulighed for at styrke dine kompetencer på dette kursus. Hvornår opfylder barnet betingelserne for kerneydelsen §§ 41-42. Hvordan udreder vi, om betingelserne for afløsning og aflastning efter § 84 er opfyldt. Og meget mere...
[Læs mere] [Tilmeld]

Tilskud til befordring og drift af bil forår 2019
Tag din kollega under armen og udnyt muligheden for at få styrket jeres faglighed, udvide jeres netværk med kolleger fra hele landet og få fornyet inspiration til jeres arbejde
[Læs mere] [Tilmeld]

Om tilskud til befordring og drift af bil forår 2019
Tag din kollega under armen og udnyt muligheden for at få styrket jeres faglighed, udvide jeres netværk med kolleger fra hele landet og få fornyet inspiration til jeres arbejde
[Læs mere] [Tilmeld]

Botilbud forår 2019 om boformer efter serviceloven og almenboligloven
Ønsker du og dine kollegaer også praktiske redskaber til en følsom situation? Så deltag i kursus om botilbud og reglerne for flytning når borgerne ikke kan give samtykke til flytning eller modsætter sig flytning til botilbud eller plejeboliger
[Læs mere] [Tilmeld]

§§ 95 og 96 forår 2019 om kontanttilskud og BPA
Møder du også udfordringer i arbejdet med kontanttilskud og BPA, så meld dig til et 2 dages kursus for alle, der skal vurdere og træffe afgørelse om kontant tilskud eller BPA efter servicelovens §§ 95 og 96 - herunder ser vi på de særlige udfordringer, når forældre ønsker § 95 stk.3 for de unge voksne
[Læs mere] [Tilmeld]

Magtanvendelse forår 2019 for udførere og myndighed på voksenområdet
Ansvar, regler, etik, rollefordeling i samarbejdet – alle de store spørgsmål behandlet på én dag! Et kursus om servicelovens regler om magtanvendelse, nødværge lovlig og ikke-lovlig, procedure og indberetning mv
[Læs mere] [Tilmeld]

START-pakke forår 2019 om voksenbestemmelserne
Kom godt fra start og få overblik over servicelovens voksenbestemmelser... Et kursus for nyere rådgivere, konsulenter og ledere samt mere erfarne, der ønsker et brush-up.
[Læs mere] [Tilmeld]

VUM forår 2019 om Voksenudredningsmetoden for myndighed og udførere
Er du ny indenfor voksenområdet, eller har du brug for genopfriskning, nye vinkler og inspiration i arbejdet med VUM, så kom… Hvad enten du er udfører eller myndighed, kan du bruge din viden, når du kommer hjem
[Læs mere] [Tilmeld]

§ 100 erfarne forår 2019 et nørdekursus om merudgfter
Drømmer du om en dag væk fra kontoret, hvor du kan fordybe og specialisere dig i et svært emne? Så kom på kursus for rådgivere med erfaring i § 100 og lyst til at udfordre sektoransvar, snitflader m.v. i selskab med andre nørder.
[Læs mere] [Tilmeld]

§ 100 grundkursus om merudgifter til voksne forår 2019
Er du ny eller mindre erfaren i arbejdet med § 100, er du på rette vej med dette kursus… Kom godt fra start og bliv fortrolig med servicelovens § 100 om merudgifter til voksne - et kursus til nyere og mindre erfarne rådgivere
[Læs mere] [Tilmeld]

§§ 32-32a forår 2019 om særlige dagtilbud og hjemmetræning
Har I også mistet overblikket over paragrafferne for særlige dagtilbud og hjemmetræning? Grib chancen for sammen med dine kollegaer at få hånd om det vanskelige område og kom tilbage til hverdagen med ny inspiration og gåpåmod!
[Læs mere] [Tilmeld]

§§ 41-42 om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste forår 2019
Savner du også håndgribelige metoder til at håndtere en evigt skiftende praksis? Har du styr på, om funktionsnedsættelsen både er varig og betydelig? Om lidelsen er langvarig eller kronisk og samtidig af indgribende karakter? Om sektoransvaret – hvornår er en udgift en merudgift, og hvornår skal den vurderes efter andre bestemmelser? Hvornår kan et udtrættet skolebarn passes i hjemmet med tabt arbejdsfortjeneste... og meget mere.
[Læs mere] [Tilmeld]


Andres kurser:

Indimellem underviser jeg på andres kurser f.eks.:

Støtte til børn og unge med nedsat funktionsevne - et kursus i Børnekataloget
Støtte og indsatser til børn med handicap – med fokus på den helhedsorienterede indsats. Du vil her få overblik over de samlede støttemuligheder til børn og unge med nedsat funktionsevne og deres familier. Vi ser på, hvordan der kan sikres sammenhæng mellem den handicapkompenserende støtte og den særlige støtte, herunder udfordringerne i anvendelse af regelsættet for [...]
Læs mere

Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet - et kursus i Børnekataloget
Praksiskursus med undervisning og træning i Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet – et 5 dages kursus, som koIndimellemmmunen kan læse mere om og som man kan rekvirere her


© 2019 Inge Louv

Kursusbeskrivelse og tilmelding Luk