Forsiden Baggrund Mine tilbud Referencer Links Priser Kontakt | Databeskyttelsespolitik

Brugerorganisationer, patientforeninger, handicapgrupper kan henvende sig og få tilrettet et foredrag / kursus, så det passer til det behov, I har. Nedenstående er eksempler på foredrag, jeg holder forskellige steder.

Hvordan vurderer kommunen, hvad vi kan få støtte til
Kommunerne er de senere år blevet mere skarpe på, hvem der er omfattet af hvilken støtte. Det er derfor vigtigt, at kommunen har de rigtige oplysninger, før der træffes afgørelse om, hvilken støtte den enkelte borger har ret til.
Vi tager et kig på sagsbehandlingsregler og metoder og på, hvordan den voksne eller forældrene til barnet selv kan medvirke til afklaring.

Råd og vejledning – hvornår og hvordan…
Når man har et barn med handicap eller andre vanskeligheder, har man som forældre ofte brug for råd og vejledning. Nogle familier kan få bevilget forældrekurser – andre er ikke berettiget.  Nogle familier tildeles konsulentbistand – andre får afslag. Vi tager et kig på reglerne for, hvornår man kan få den ene eller den anden form får rådgivning og vejledning.

Råd og vejledning – hvornår og hvordan… kan evt. kombineres med foredrag om Hvordan vurderer kommunen, hvad vi kan få støtte til

Ud af skolen og hva´ så…
Hvem hjælper og hvordan er mulighederne for støtte for unge med særlige behov efter endt grundskole?
Hvem skal handle og hvem skal betale for den unge på efterskole, hvordan er det lige med EGU og STU, hvilken støtte kan ydes i det ´normale´… og mange andre spørgsmål melder sig.
Vi tager et kig på det ordinære, det særligt tilrettelagte og det helt specielle – herunder regler og praksis for EGU og STU samt om støtte i de almindelige ungdomsuddannelser.

Overgangen fra ung til voksen – når den unge har et handicap
Unge, der fylder 18 år, er i retslig forstand voksne med ret til at bestemme over deres eget liv. Mange unge med handicap har dog fortsat et stort behov for støtte fra forældre og andre pårørende. Vi sætter fokus på, hvordan og i hvilket omfang forældre kan give slip og lade den unge klare tingene selv.
Vi ser på hvilke ydelser og støttemuligheder der ophører, hvilke ydelser der kan fortsætte, og hvilke der evt. kan erstatte dem, der ophører. Endelig giver kurset et overblik over de konkrete støttemuligheder for unge voksne med handicap.

Overgangen fra ung til voksen – når den unge har vanskeligheder indenfor autisme / ADHD
Unge, der fylder 18 år, er i retslig forstand voksne med ret til at bestemme over deres eget liv. Mange unge med autisme eller ADHD har dog fortsat et stort behov for støtte fra forældre og andre pårørende. Vi ser på, hvordan og i hvilket omfang forældre kan give slip og lade den unge klare tingene selv. Vi ser også på hvilke ydelser og støttemuligheder der ophører, hvilke ydelser der kan fortsætte, og hvilke der evt. kan erstatte dem, der ophører. Endelig giver kurset et overblik over de konkrete støttemuligheder for unge voksne med handicap. Foredraget henvender sig til forældre og andre pårørende med unge med autisme eller ADHD

Offentlige støttemuligheder for børn og unge med handicap
Foredraget henvender sig til forældre med børn med handicap og byder på gennemgang af spillereglerne for samarbejdet med kommunen, reglerne om § 41 merudgifter og § 42 tabt arbejdsfortjeneste, tilskud til medicin og tilgrænsning til andre bestemmelser f.eks. hjælpemidler og eller børnebestemmelserne om særlig støtte. Foredraget tilrettes den konkrete deltagerkreds / forening, og eksemplerne i foredraget omhandler den lidelse / diagnose, børnene har.

Støtte til familier med børn med funktionsnedsættelser eller kroniske sygdomme
Samarbejdet med kommunen, regler for sagsbehandling, støttemuligheder i serviceloven, støtte til dagtilbud og SFO og støttemuligheder i skolen.

Bisidderkursus
Kurset gennemgår rammene for kommunernes sagsbehandling, bl.a. indkredsning af, hvad en myndighed er, kravene til sagsbehandlingen, handleplaner, krav om og til begrundelser for afgørelser, klagesystemet. Vi drøfter desuden, hvordan bisidderen agerer i disse rammer

Foredrag 
… om tilskudsregler til medicin og andre merudgifter, handicaptillæg til SU, sygedagpengereglerne, revalidering, fleksjob og førtidspension, rejsesygesikring Gennemgang af støtte muligheder for dækning af merudgifter efter servicelovens § 100 til f.eks. diabetikere, samt en gennemgang og drøftelse af, hvad man som diabetiker skal være opmærksom på, når man rejser i udlandet

 


© 2019 Inge Louv

Kursusbeskrivelse og tilmelding Luk