Forsiden Baggrund Mine tilbud Referencer Links Priser Kontakt | Databeskyttelsespolitik

Kurser / undervisning / foredrag og konsulentbistand til:

 • Kommuner
 • Regioner
 • Ministerielle styrelser
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Forskellige faggrupper indenfor handicapområdet
 • Private og offentlige dag- og døgntilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse
 • Private og offentlige dag- og døgntilbud for voksne med funktionsnedsættelse
 • Private kursusudbydere og konsulentfirmaer
 • Brugerorganisationer, brugergrupper og forældreforeninger

indenfor områderne:

 • serviceloven og anden lovgivning med snitflader f.eks. sundhedsloven om støtte i dagligdagen
 • arbejdsmarkedslovgivning – herunder støtte til at opnå arbejde og fastholde tilknytningen
 • støtte efter folkeskoleloven og lovgivning for støtte under uddannelse efter endt skolegang

Jeg tilbyder ikke bistand til private personsager, bisidderopgaver m.v.

Undervisning for sagsbehandlere og andre fagpersoner indenfor handicapområdet
Jeg underviser indenfor handicapområdet både i forhold til børn, unge og voksne. Et kendetegn for min undervisning er, at gennemgangen af retsreglerne altid kombineres med metoder i socialt arbejde, og konkrete eksempler og praktiske problemstillinger fra dagligdagen indgår i min undervisning.
Gennem årene har jeg bl.a. udviklet flere forskellige arbejdspapirer til støtte for det daglige arbejde i kommuner m.v.

Foredrag / kurser for brugerorganisationer, forældregrupper og andre med særlig interesse for handicapområdet:
Jeg holder foredrag for og om børn, unge, voksne og familier. Det kan f.eks. være familiekurser for hele familien: forældre, barnet med handicap og søskende, kurser for unge med handicap, temadage om aktuelle emner m.m. Jeg holder foredrag på kurser arrangeret af brugerorganisationer, private kursusudbydere m.fl. om Støttemuligheder for mennesker med handicap, Mødet med kommunen og meget mere.

Konsulentbistand:
Jeg yder bistand til kommuner

 • i enkeltsager indenfor børn, unge og voksne
 • som ´livline´ for faglige ledere / faglige koordinatorer eller sagsbehandlergrupper indenfor såvel børnehandicap som voksenhandicap
 • sagsgennemgang af udvalgte sagsområder

Jeg yder bistand til private tilbud f.eks. STU, bo- og dagtilbud, der udfører opgaver for det offentlige om f.eks.:

 • at skabe kontakt og dialog mellem det private tilbud og den kommunale forvaltning
 • at hjælpe det private tilbud med at finde rundt i paragrafferne
 • at yde støtte og rådgivning i forbindelse med ansøgning om godkendelse hos Socialtilsynet
 • læs mere under Konsulent- og skribentopgaver

Skribentvirksomhed
Til andres publikationer udarbejder jeg notater om lovgrundlaget for mennesker med handicap vedrørende:

 • støttemuligheder i dagligdagen
 • vurdering af mulighederne for forsørgelsesgrundlag
 • støtte i forbindelse med optagelse og fastholdelse i uddannelsessystemet
 • støtte i forbindelse med at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet
 • offentlige støttemuligheder for udvalgte grupper

 © 2020 Inge Louv

Kursusbeskrivelse og tilmelding Luk