Forsiden Baggrund Mine tilbud Referencer Links Priser Kontakt | Databeskyttelsespolitik

Konsulentbistand:

Jeg yder bistand til kommuner

 • som ´livline´ for faglige ledere / faglige koordinatorer eller sagsbehandlergrupper indenfor såvel børnehandicap som voksenhandicap
 • sagsgennemgang af udvalgte sagsområder med fokus på, om de rette faglige vurderinger ligger til grund for beslutningerne, om der er behov for generel opkvalificering mv.
 • sagsgennemgang af udvalgte sagsområder til vurdering af,
  • om de retmæssige ydelser er vurderet korrekt
  • om man på et fagligt funderet grundlag kan styrke den økonomiske styring af området
  • om ydelser og tilbud kan omlægges til kommunalt regi frem for køb af eksterne ydelser
  • om der eventuelt ses at være behov for faglig opkvalificering af medarbejderne
 • i forbindelse med afklaring og vurdering af funktionsevnen og støttebehovet i konkrete sager f.eks. unge med Aspergers syndrom, ADHD eller andet, hvor kommunen har behov for ekstern konsulentbistand

Derudover har jeg i kommuner:

 • gennemgået sager med henblik på at yde hjælp til klagebesvarelser
 • ydet bistand til udvikling af interne retningslinier om servicelovens § 100, merudgifter til voksne
 • ydet bistand til udvikling af interne retningslinier om handicapkompenserende ydelser for børn og unge
 • bistået med sparring i konkret sagsbehandling

Faglig opkvalificering til kommuner og andre fagfolk:

 • se under Åbne kurser
 • se under Kurser og temadage for fagfolk

Jeg yder bistand til private tilbud, der udfører opgaver for det offentlige om f.eks.:

 • at skabe kontakt og dialog mellem det private tilbud og den kommunale forvaltning
 • at hjælpe det private tilbud med at finde rundt i paragrafferne
 • at bistå med beskrivelse og godkendelse til Tilbudsportalen for dag- og botilbud
 • i særlige situationer indgå i vurderingen af enkeltsager

Skribentvirksomhed

Til andres publikationer udarbejder jeg notater om lovgrundlaget for mennesker med handicap vedrørende støttemuligheder:

 • støttemuligheder i dagligdagen
 • vurdering af mulighederne for forsørgelsesgrundlag
 • støtte i forbindelse med optagelse og fastholdelse i uddannelsessystemet
 • støtte i forbindelse med at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet
 • offentlige støttemuligheder for udvalgte grupper

Jeg har som konsulent / skribent leveret materiale til

 


© 2019 Inge Louv

Kursusbeskrivelse og tilmelding Luk