Forsiden Baggrund Mine tilbud Referencer Links Priser Kontakt | Databeskyttelsespolitik

Priser i 2019
Udgangspunktet er

 • Når jeg udbyder kurser, er deltagerprisen for undervisning, materiale og kursusbevis oftest
  • for én dags kurser 2.295 kr. + moms i 2019 (forhøjet pris ved 2 undervisere)
  • for 2 dages kurser 4.150 kr. + moms i 2019

 • Når en kommune rekvirerer et kursus, er udgangspunktet for undervisning og undervisningsmaterialer, at 
  • en hel kursusdag koster 15.100 kr. i 2019 + moms + transportudgifter (+ evt. overnatning)
  • et 2 dages kursus koster 25.670 kr. i 2019 + moms + transportudgifter (+ evt. overnatning)
  • ½ dag koster 8.600 i 2019 + moms + transportudgifter (+ evt. overnatning) 

 • En konsulenttime koster 860 kr. + moms i 2019
  Ved møder hos jer, kan der beregnes en timesats på 350 kr. for køretid udover 1 time hver vej afhængig af opgavens størrelse

 • Prisen for skribentvirksomhed fastsættes i et samarbejde ud fra opgaves art og omfang

 • Prisen for foredrag for foreninger, handicapgrupper, forældregrupper, pårørende og andre, der ikke er fagpersoner, aftales konkret. Foredrag arrangeret af interesseorganisation eller forening for ikke-fagpersoner er uden moms

Befordringsudgifter vil som hovedregel blive beregnet som kilometergodtgørelse med høj takst, som i 2019 er på 3,56 kr. pr. kørt km. Dertil kommer broafgift eller færge.
Der vil i særlige situationer beregnes nødvendig overnatning, men jeg kører så vidt muligt frem og tilbage samme dag.

Ved kurser, temadage og konferencer står kunden for selve arrangementet, forplejning m.v., mens jeg er ansvarlig for oplæg og undervisning, samt at vi alle kommer igennem dagen.

Ved de åbne kurser, jeg selv arrangerer, står jeg naturligvis for hele arrangementet. Prisen vil fremgå af det konkret kursus, der annonceres på forsiden af min hjemmeside.

Ved foredrag i foreninger aftales ramme og indhold, og foreningen står for arrangementet.

Der er mulighed for drøftelse af prisen,

 • hvis man køber flere ydelser på én gang,
 • hvis man ønsker konkret tilbud for en særlig opgave
 • hvis opgaven er en mellemting mellem undervisning og konsulentydelse
 • og andre særlige situationer 
 • prisen er højere og vil blive forhandlet, hvis vi er 2 undervisere

© 2019 Inge Louv

Kursusbeskrivelse og tilmelding Luk