Forsiden Baggrund Mine tilbud Referencer Links Priser Kontakt | Databeskyttelsespolitik

Socialstyrelsen
Jeg har i 2012-2013 været og er fortsat ekstern konsulent på Socialstyrelsens projekt om udvikling af koncept til kommunerne til afholdelse af forældrekurser for forældre til børn med varig og betydeligt nedsat funktionsevne. Har bl.a. udviklet en del af det skriftlige materiale til projektet.

Via University College
Har siden januar 2012 undervist kommunerne i Voksenudredningsmetoden og siden januar 2013 også undervist på Temadage for udførere

COK
I samarbejde med Socialstyrelsen, Via University College og COK underviser jeg sagsbehandlere på kurser om ”Støtte og indsatser til børn med fysisk og psykisk handicap” efter Barnets Reform.

NIS, Kommuneinformations NetInfo-serie
Jeg skriver Lovassistenterne på en række af servicelovens bestemmelser om støtte til voksne – dvs., at jeg forfatter på sagshjæpen i den elektroniske lovsamling, NIS

Sputnik
Jeg er tilknyttet som ekstern konsulent på skolen, STU´en og kollegiet og har bl.a. medvirket ved beskrivelse og stået for kontakten til kommunen i forbindelse med godkendelse af botilbud efter servicelovens § 107 til Tilbudsportalen. Er fortsat tilknyttet som konsulent

Unges Uddannelsescenter
Er tilknyttet som ekstern konsulent bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af projekt Klar til Start - et særligt uddannelses- og jobtilbud til unge med autisme udviklet i samarbejde med Fakta

DUKH, Den uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
I samarbejde med DUKH og Servicestyrelsen underviste jeg sagsbehandlere på kurser om ”Støtte og indsatser til børn med fysisk og psykisk handicap” i 2006-2011 som del af Anbringelsesreformen

Videnscenter for Autisme
Jeg har udarbejdet materiale og notater til videnscentrets publikationer om muligheder for støtte til børn og unge med autisme, om støtte til unge og voksne med henblik på at opnå og fastholde en plads på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet m.v.

TV-Glad
Siden 2005 har jeg været tilknyttet TV-Glad, der er en tv-station, hvor udviklingshæmmede laver fjernsyn for udviklingshæmmede. Jeg fungerer som konsulent i forhold til TV-Glads samarbejde med kommunerne, jeg arrangerer besøg for sagsbehandlere på TV-Glad og holder temadage om de relevante bestemmelser i serviceloven, forvaltningsloven, beskæftigelsesloven m.v.

Center for Autisme
Jeg har siden 2005 været løst tilknyttet og holder oplæg på centrets kurser for forældre til børn med handicap omkring støttemuligheder og mødet med kommunen. Sammen med Center for Autisme afholder jeg kurser for sagsbehandlere omkring sagsbehandlingen af borgere med autisme, ADHD og lignende. Jeg afholder temadage og yder råd og vejledning til centrets konsulenter om relevante lovbestemmelser, praksis i kommunerne m.v.

Pindstrup Centret
Som led i Pindstrup Centrets familiekurser, holder jeg foredrag for forældre om forberedelse af ud af skolen, overgangen til voksentilværelsen samt støttemuligheder for familier med børn med handicap

ADHD foreningen
På foreningens familiekurser holder jeg oplæg om støtte til familier med børn med ADHD, ligesom jeg på en række af foreningens temadage og konferencer for sagsbehandlere, UU-vejledere m.v. holder oplæg med forskelligt indhold relateret til støtte til børn, unge og voksne med ADHD. Jeg skriver jævnligt til foreningens publikationer.

Psykiatrifonden
Deltager løbende som underviser i PsykiatriFondens kursusforløb for kommunale medarbejdere (lærere, pædagoger, PPR m.fl.) om børn og unge med ADHD, hvor jeg holder oplæg om servicelovens muligheder samt oplæg om støtte i forbindelse med den unges uddannelse efter afslutning på folkeskolen. Deltager ligeledes i PsykiatriFondens kursusforløb for kommunale medarbejdere om voksne med ADHD, hvor mit bidrag er oplæg om offentlige støttemuligheder, inddragelse af borgeren, koordinering og helhedsorienteret indsats med fokus på støtte i dagligdagen og for at opnå og fastholde kontakten til arbejdsmarkedet.

Center for små Handicapgrupper
Har i flere omgange været tilknyttet rådgivningen som socialfaglig konsulent, ligesom jeg jævnligt holder foredrag på kurser arrangeret af foreninger for sjældne handicaps eller sygdomme under Center for små Handicapgrupper – nu under VISO´s Rådgivning i Socialstyrelsen

CarpeDiemhuset
Jeg har siden 2005 været tilknyttet som konsulent efter behov i CarpeDiem, der er et privat aflastnings- og socialtræningstilbud for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser.

Netdoktor.dk
Jeg har udarbejdet notat om støttemuligheder for børn og voksne med ADHD

Herlev Kommune
Var i 2 perioder med i alt 11 år ansat i Herlev Kommune senest som kontorchef med faglig ledelse på børne- og voksenhandicap.

Jeg har derudover indenfor de sidste par år haft undervisnings- eller konsulentopgaver for:

 • Allerød kommune
 • Assens kommune
 • Ballerup Kommune
 • Billund kommune
 • Brøndby kommune
 • Brønderslev Kommune
 • Dragør kommune
 • Egedal kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Faxe kommune
 • Fredensborg kommune
 • Fredericia kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Frederikshavn kommune
 • Frederikssund kommune
 • Fåborg-Midtfyn kommune
 • Glostrup kommune
 • Greve kommune
 • Guldborgsund kommune
 • Haderslev Kommune
 • Halsnæs kommune
 • Hedensted kommune
 • Herlev kommune
 • Hillerød kommune
 • Holbæk kommune
 • Holstebro kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Høje-Tåstrup kommune
 • Hørsholm kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Kerteminde kommune
 • Kolding kommune
 • Københavns kommune Borgercenter Handicap
 • Københavns kommune, Borgercenter Børn og Unge
 • Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Køge kommune
 • Langeland kommune
 • Lejre kommune
 • Lolland kommune
 • Lyngby-Taarbæk kommune
 • Middelfart kommune
 • Nordfyn kommune
 • Nyborg kommune
 • Næstved kommune
 • Odsherred kommune
 • Rødovre kommune
 • Skanderborg kommune
 • Slagelse kommune
 • Svendborg kommune
 • Sønderborg kommune
 • Thisted kommune
 • Tønder kommune
 • Tårnby Kommune
 • Vallensbæk kommune
 • Varde Kommune
 • Vejle kommune
 • Ærø kommune
 • Aabenraa kommune
 • Ålborg Kommun

Har derudover haft opgaver hos bl.a.

 • Region Hovedstaden, Psykiatri
 • Region Hovedstaden, Børnepsykiatrien
 • Region Sjælland, botilbud
 • Region Sjælland PsykInfo
 • Socialstyrelsen
 • Syddansk Universitet, Sundhedsvidenskab
 • Kennedy Centret
 • Kildehaven – friplejehjem
 • Bruger-hjælperformidlingen
 • Børnepsykiatrisk Center Bispebjerg
 • Rehabiliteringscenter for Muskelsvind
 • Børnecenter for rehabilitering
 • UU Roskilde, Uddannelsesmessen
 • UU Københavns Kommune, Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Plads til alle – projekt om unge med autisme på efterskole
 • Kariseuddannelsen
 • Kasperskolen, Ballerup
 • SkolenSputnik
 • Empata – STU og beskyttet beskæftigelse
 • Høje-Tåstrup Gymnasium
 • Bjerget, specialbørnehave i Roskilde
 • Professionshøjskolen Metropol, Den sociale Højskole København
 • PS-foreningen, Professionelle Støttepersoner
 • Hestiainstituttet
 • Wiederquist.dk
 • Sikon
 • Sektionen af selvstændige socialrådgivere, Dansk Socialrådgiverforening
 • Handicapfaggruppen, Dansk Socialrådgiverforening

… og en række patient- og handicapforeninger blandt andre

 • ADHD foreningen – lokalafdelingerne
 • ADHD foreningens landsdækkende kurser
 • Dværgeforeningen
 • HBUD – Handicappede børn uden diagnose
 • Landsforeningen Autisme
 • Gigtramte børns forældreforening
 • Diabetesforeningen, Forældre til børn og unge med diabetes
 • Aspergerforeningen
 • Muskelsvindfonden
 • Bedre Psykiatri
 • LEV Kalundborg
 • Ehlers-Danlosforeningen
 • Fibromyalgiforeningen
 • Sjældne Diagnoser
 • Ataksi-HSP foreningen
 • CDG foreningen
 • Touretteforeningen
 • Lupusforeningen

 


© 2020 Inge Louv

Kursusbeskrivelse og tilmelding Luk