Botilbud

- få hånd om boformer og flytteregler


www.ingelouv.dk


Afgørelser om botilbud er udfordrende for alle parter. For borgeren kan det føles indgribende, at det er kommunen, der skal tage stilling til, hvor en borger skal bo, og for kommunen er der i mange tilfælde tale om omkostningstunge indsatser. Derfor er det vigtigt at komme godt fra start og sikre, at der træffes en juridisk holdbar og faglig korrekt afgørelse. 
Kurset er kendetegnet ved en konkret og praksisnær tilgang, der giver dig overblik og redskaber til netop at kunne træffe disse afgørelser.

Hvor, hvornår og hvor meget?
Kurset kan rekvireres hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

Indhold og udbytte
Med et praksisorienteret fokus arbejder vi med konkrete eksempler for at illustrere reglerne. Du vil derfor få indblik i

så du kan få et overblik over de forskellige boformer, flytning og betaling til det videre arbejde i kommunen.

Målgruppe
Temadagen henvender sig primært til rådgivere og ledere, der skal træffe afgørelse eller indstille til afgørelse om botilbud til borgere med funktionsnedsættelse eller sindslidelse. 
Vær obs. på, at kurset ikke omfatter området for socialt udsatte.

Underviser: Jurist Birgitte Guldbrandsen, der har mange års erfaring indenfor det specialiserede voksenområde fra kommuner, DUKH m.v.

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.