Bisidderkursus

- en indføring i den kommunale verden for ikke-fagfolk


www.ingelouv.dk


Kurset gennemgår rammene for kommunernes sagsbehandling, bl.a. indkredsning af, hvad en myndighed er, kravene til sagsbehandlingen, krav om og til begrundelser for afgørelser, klagesystemet.

Der er ikke tale om et kursus i serviceloven men om rammerne for, hvordan kommunen arbejder, så bisidderen kan støtte borgeren før, under og efter samtalen, og vi drøfter desuden, hvordan bisidderen kan agere i disse rammer.

 

 

Indholdet justeres ud fra jeres ønsker og behov.
Tid og omfang tilrettelægges sammen med jer lige fra et par timer til en hel dag

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.