Offentlige støttemuligheder

til familier med børn med funktionsnedsættelser eller kroniske sygdomme


www.ingelouv.dk


Foredraget henvender sig til forældre med børn med handicap og byder på gennemgang af spillereglerne for samarbejdet med kommunen, reglerne om § 41 merudgifter og § 42 tabt arbejdsfortjeneste, tilskud til medicin og tilgrænsning til andre bestemmelser f.eks. hjælpemidler og eller børnebestemmelserne om særlig støtte.

Kurset gennemgår rammene for kommunernes sagsbehandling, bl.a. indkredsning af, hvad en myndighed er, kravene til sagsbehandlingen, handleplaner, krav om og til begrundelser for afgørelser, klagesystemet. Vi drøfter desuden, hvordan bisidderen agerer i disse rammer

Indholdet justeres ud fra jeres ønsker og behov, og foredraget tilrettes den konkrete deltagerkreds / forening, og eksemplerne i foredraget omhandler den lidelse / diagnose, børnene har.


Tid og omfang tilrettelægges sammen med jer lige fra et par timer til en hel dag

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.