Børnesamtalen, når barnet har en funktionsnedsættelse

- med fokus på børn med kognitive og kommunikative udfordringer


www.ingelouv.dk


Mange sagsbehandlere har deltaget i kurser i børnesamtalen men savner de særlige vinkler, samtalen med børn og unge med handicap kræver.
Der er ingen tal for, om det primært er børn med fysisk eller med psykisk nedsat funktionsevne, der tales eller ikke tales med, men man kan formode, at børn og unge uden sprog samt børn og unge med udviklingsforstyrrelse eller mental retardering kan være en udfordring for sagsbehandleren.

Når vi skal vurdere barnets behov for særlig støtte, er der pligt til at tale med børn i forbindelse med undersøgelsen forud for afgørelse om indsats.
På andre områder er der ikke direkte pligt til at tale med barnet, men ofte vil det give god mening at inddrage barn eller ung – også selvom det ikke står i loven.

Hvor, hvornår og hvor meget?
Kurset kan rekvireres hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

Indhold og udbytte
På kurset kommer vi grundigt rundt om regler, udfordringer, forberedelse, gennemførelse og opfølgning på samtaler med og inddragelse af børn og unge med kognitive eller kommunikative udfordringer.

Vi indleder med de regler og rammer, der lovgivningsmæssigt er sat, hvorefter vi glider over i de situationer hvor det kan være hensigtsmæssigt at inddrage barnet, selvom loven ikke kræver det det.
Herefter tager vi en drøftelse af forskellen på børnesamtalen med socialt udsatte børn og børn med funktionsnedsættelse, og vi kommer omkring de udfordringer, der kan være i forhold til de forskellige handicapgrupper, og herunder de særlige kendetegn, der er for samtale med børn og unge med nedsatte kommunikative evner. Vi tager et kig på

Vi stiller skarpt på formålet, når vi skal forberede os forud for samtalen, gennemførelse af samtalen og opfølgning på samtalen - hvad sker der bagefter.
Du vil gå herfra med inspiration og redskaber til i højere grad at inddrage af børn med nedsat funktionsevne.

Målgruppe
Kurset er rettet mod de medarbejdere, der i forbindelse med udredning af barnets og familiens behov eller udarbejdelse af handleplan skal inddrage barnet, ligesom medarbejdere, der skal varetage udførelsen af de indsatser, der er besluttet, kan have gavn af dagen.

Dagen vil veksle mellem oplæg fra underviseren, summe-pauser og øvelser samt drøftelser i plenum, og undervejs vil deltagerne blive præsenteret for metoder, redskaber og fif i kommunikationen med børn og unge med nedsatte kommunikationsevner.

Underviser: socialrådgiver – handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.