START kursus børnehandicap

- et overblik over området efterår 2019 NYHED


www.ingelouv.dk


NYHED
Som ny sagsbehandler på området kan det være vanskeligt at holde overblikket, hvis man både skal varetage den handicapkompenserende støtte i §§ 41 og 42 og samtidig vurdere og tage stilling til de øvrige bestemmelser, der kan komme i spil for børn med nedsat funktionsevne og deres familier.

Det gælder uanset, om alle bestemmelser ligger hos én sagsbehandler, eller om man skal skabe helheden i samarbejde med en kollega fra en anden gruppe eller afdeling.

Hvor, hvornår og hvor meget
Mandag d.7.oktober 2019 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense 
Undervisning kl.9.00 - 16.00. Morgenbuffet fra kl.8.30. 

Indhold og udbytte
Du vil på kursusdagen få et overblik over de bestemmelser, der ofte er i spil enten alene hos børnehandicaprådgiveren eller i et samarbejde med børn og unge sagsbehandleren. Kommunerne har meget forskellig organisering, og vi vil sætte fokus på de bestemmelser, vi oftest ser, at børnehandicaprådgiveren skal håndtere eller henvise til:

Undervejs skaber vi overblik over reglerne, hvordan de spiller sammen, og hvordan vi med et skarpt blik på snitflader og sektoransvar, håndterer helhedssynet.

§§ 41 og 42 berøres kun ganske kort – de nærmere drøftelser om disse bestemmelser 42 må vi henvise til vores 2 dages §§ 41 – 42 kursus, da regelsættet er så omfattende, at det kræver 2 selvstændige dage.

Selvom du ikke sidder med alle de nævnte bestemmelser, vil du få et udbytte af kurset, da også børn med funktionsnedsættelse og deres familier jo har brug for en helhedsorienteret indsats, og det derfor er nødvendigt at få et kendskab til indholdet i og samspillet mellem de mange forskellige regler.

Målgruppe
Temadagen henvender sig til nyere og mindre erfarne rådgivere samt ledere og andre, der har behov for et brush-up på reglerne indenfor børnehandicapområdet.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. 
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne. 

Pris
Deltagergebyr 2.295 kr. + moms
Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmeld jer på www.ingelouv.dk
Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset