Hvordan vurderer kommunen, hvad barn og forældre kan få støtte til


www.ingelouv.dk


Kommunerne er de senere år blevet mere skarpe på, hvem der er omfattet af hvilken støtte. Det er derfor vigtigt, at kommunen har de rigtige oplysninger, før der træffes afgørelse om, hvilken støtte det enkelte barn og forældrene har ret til.
Vi tager et kig på sagsbehandlingsregler og metoder og på, hvordan forældrene og evt. barnet selv kan medvirke til afklaring.

Indholdet justeres ud fra jeres ønsker og behov.
Tid og omfang tilrettelægges sammen med jer lige fra 2 timer til en hel dag

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.