Afklaring af funktionsevnen, børn forår 2020


www.ingelouv.dk


Hvad enten du er ny på området eller gammel i gårde, får du mulighed for at styrke dine kompetencer på dette kursus. Hvornår opfylder barnet betingelserne for kerneydelsen §§ 41-42. Hvilke oplysninger skal ligge til grund for, om betingelserne for afløsning og aflastning efter § 84 er opfyldt, hvem kan få støtte efter de forskellige stykker i § 11 og meget mere...

De seneste år har budt på en udvikling inden for afklaring og udredning af funktionsevnen hos børn og unge i forhold til de handicapkompenserende ydelser. De enkelte kommuner har forskellige tilgange til afklaring og udredning, og der kan derfor være behov for et kursus med fokus på de elementer, der skal være til stede, for at sagsbehandleren kan tage den rette faglige vurdering af barnet og den unge - uanset metodevalg. På dette kursus arbejder vi med målgrupperne for servicelovens §§ 11, 41 - 42 og 84, når vi sammen forsøger at skabe overblik over og kaste lys på udredning og afklaring.

Størst interesse har betingelserne for servicelovens §§ 41 og 42, men også afdækning af, om børn og familier kan anses for omfattet af målgruppen for afløsning og aflastning efter § 84, om de opfylder betingelserne for de forskellige stykker i § 11, og hvad der skal være opfyldt for at få ledsagelse efter § 45, kan være relevant.

Hvor, hvornår og hvor meget
mandag d.30.marts 2020 på Scandic i Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense
Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00. Morgenbuffet fra kl.8.30

Indhold og udbytte
På kurset vil vi grundigt gennemgå betingelserne for §§ 11, 41, 42 og 84 samt diskutere spørgsmål som

De seneste Principafgørelser fra Ankestyrelsen om cøliaki, fødemiddelallergi, intolerans m.v. vil også være en del af kursusdagen, ligesom de nyeste principafgørelser om risiko-børn og for tidligt fødte børn også vil blive behandlet. Endelig tager vi også et blik på de vanskelige vurderinger om børn og unge med udviklingsforstyrrelser, belastningsreaktioner, angst m.v.

Målgruppe 
Temadagen henvender sig til alle, der i deres arbejde skal udrede og afklare funktionsevnen hos børn og unge og herefter vurdere og træffe afgørelse, om barnet eller den unge opfylder betingelserne for handicapkompenserende ydelser i serviceloven.  

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, summe-pauser, debatter i plenum samt spørgsmål fra deltagerne. 

Pris
Deltagergebyr 2.395 kr. + moms
Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmeld jer på www.ingelouv.dk
Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset