§§ 32 - 32a om særlige dagtilbud og hjemmetræning


www.ingelouv.dk


Fra åbent kursus til rekvireret.
Flere og flere kommuner vælger at hente dette kursus om særlige dagtilbud og hjemmetræning hjem til kommunen fremfor at sende et par stykker på kursus. Og det giver rigtig god mening!
På den måde kan alle, der har andel i de 2 bestemmelser, deltage i den samme undervisning og i de samme drøftelser.

Derfor udbydes kurset kun som åbent kursus én gang om året, nemlig om efteråret, mens kommunerne har mulighed for at bestille det hjem hele året.

Grib chancen for sammen med dine kollegaer at få hånd om det vanskelige område! På kurset får I viden og indsigt til at tackle de bøvlede sager, og også de nye regler fra 1.januar 2018 om varsling og klagebehandling for § 32 og § 42 behandles. Der er derfor rig mulighed for at komme tilbage til hverdagen med ny inspiration og gåpåmod!

Hvor, hvornår og hvor meget?
Kurset kan rekvireres hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

Indhold og udbytte
I løbet af de 2 kursusdage kommer vi bredt omkring paragrafferne og de udfordringer, vi møder i arbejdet. Vi stiller skarpt på både faserne i sagsforløbet, tilrettelæggelse af sagsbehandlingen, lovgrundlaget for § 32 og sagsbehandling om hjemmetræning efter § 32a, og vi kommer ind på emner som:

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne, og Ankestyrelsens praksis vil løbende blive inddraget i undervisningen.

I vil efter kurset kunne udarbejde jeres egne procedurer for arbejdet med særlige dagtilbud og hjemmetræning og tage stilling til hvilke faggrupper, der skal være aktive i de enkelte faser.

Målgruppe
Kurset er for alle medarbejdere, der indgår i vurderingen af, om et barn opfylder betingelserne for særligt dagtilbud efter § 32 eller gruppeordning samt sagsbehandlere, der skal tage stilling til hjemmetræning efter servicelovens § 32a. 
Er du ansat i dagtilbudsafdelingen, PPR, handicapgruppen, er du lægekonsulent eller sundhedsplejerske, har du her muligheden for at tage med din sagsbehandler på kursus og efterfølgende samarbejde om at få den nye viden indarbejdet på arbejdspladsen.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.  

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.
Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her