§ 41 for erfarne NYHED

– et nørdekursus om merudgifter efterår 2019


www.ingelouv.dk


NYHED
Nu har du mulighed for at deltage i et kursus, der kræser for de garvede § 41 folk! 
Servicelovens § 41 er en fortsat udfordring for kommunerne. Bedst som man tror, man har fat om det, sker der et eller andet; f.eks. nye afgørelser fra Ankestyrelsen. Selv de mest erfarne medarbejdere kan derfor have brug for en dag, der er dedikeret til den kringlede paragraf og de udfordringer, den bringer med sig.

Hvor, hvornår og hvor meget
mandag d.2.december 2019 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense
Undervisning fra kl. 09.00 - 16.00. Morgenbrød fra kl.8.30

Indhold og udbytte
De basale regler springer vi over, for dem kender vi, og derfor dykker vi direkte ned i det, der er særlig interessant og udfordrende.

Vi stiller skarpt på sektoransvaret, den faglige vurdering og drøfter, hvordan vi kan anvende og vægte de mange indsamlede oplysninger, og i hvilke situationer vi bør supplere oplysningsgrundlaget. Vores dag sammen byder på fokusemner som:

Med afsæt i Ankestyrelsens principafgørelser stiller vi særlig skarpt på sektoransvar og snitflader og drøfter, om der er områder og emner, der bør udfordres

Relevante principafgørelser fra Ankestyrelsen vil indgå i løbet af dagen.

Målgruppe
Temadagen henvender sig til erfarne medarbejder, der i deres arbejde rådgiver eller træffer afgørelse efter servicelovens § 41. Der er tale om et nørdekursus med særligt fokus på sektoransvar og omsætning af Ankestyrelsens afgørelser.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. 
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat i plenum og spørgsmål fra deltagerne. 

Pris
Deltagergebyr 2.295 kr. + moms
Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmeld jer på www.ingelouv.dk 
Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindene fra en måned før kurset