Magtanvendelse

for udførere og myndighed på voksenområdet


www.ingelouv.dk


Reglerne omkring magtanvendelse er mange og indviklede, og spørgsmålet er, hvordan vi omsætter (rets)bestemmelserne i praksis:
Hvordan og hvad gør vi helt konkret, og ikke mindst – hvem skal gøre hvad… 

På kurset tager vi med afsæt i de generelle retningslinjer på området udgangspunkt i den praktiske hverdag hos udfører og myndighed. Du har derfor alle muligheder for at tage værktøjer med hjem, til lige præcis den funktion, du har!

Vi vil også tage et kig på de nye regler om magtanvendelse, der skal træde i kraft 1. januar 2020

Hvor, hvornår og hvor meget?
Kurset kan rekvireres hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

Indhold og udbytte
På kurset giver vi et overblik over reglerne og prøver kræfter med det, der er vanskeligt. Vi sætter fokus på hvad der forstås ved samtykke, forskellen på godkendt, lovlig og ulovlig magtanvendelse samt på hvordan man som fagperson skal agere i de situationer, der kan opstå. Der bliver derfor taget fat på emner som:

Principafgørelser fra Ankestyrelsen vil løbende inddrages i løbet af dagen.
Deltagerne vil efter kurset kunne udarbejde eller finpudse rutiner og procedure for indberetninger og behandling af disse.

Målgruppe
Temadagen henvender sig til alle, der i deres arbejde skal forholde sig til servicelovens regler om magtanvendelse for voksne. Det gælder f.eks. udførere på dag- og døgntilbud og plejeboliger, ansatte i hjemmeplejen samt de myndighedspersoner, der skal tage stilling til ansøgninger og indberetninger fremsendt af udfører.

Undervisere
Socialrådgiver og handicapkonsulent Gitte Madsen samt socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne. 

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.