§ 42 for erfarne forår 2020

- et nørdekursus om tabt arbejdsfortjeneste


www.ingelouv.dk


KURSET I APRIL GENNEMFØRES ON-LINE SOM SOFAKURSUS.
DER YDES EN RABAT, OG ALLE DELTAGERE FÅR EN MAIL MED VEJLEDNING OG FORKLARING.

NYHED i 2019 – vi gentager succes´en i 2020
Så har du igen mulighed for at deltage i et kursus, der kræser for de garvede § 42 sagsbehandlere! Servicelovens § 42 er en fortsat udfordring for kommunerne. Bedst som man tror, man har fat om det, sker der et eller andet; f.eks. nye afgørelser fra Ankestyrelsen. Selv de mest erfarne medarbejdere kan derfor have brug for en dag, der er dedikeret til den kringlede paragraf og de udfordringer, den bringer med sig.

Hvor, hvornår og hvor meget
torsdag d.23.april 2020 på Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre
mandag d.22.juni 2020 på Scandic Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00. Morgenbuffet fra kl.8.30.

Indhold og udbytte
De basale regler springer vi over, for dem kender vi, og vi dykker direkte ned i det, der er særlig interessant og udfordrende. 
Vi stiller skarpt på sektoransvaret og den faglige vurdering og drøfter, hvordan vi kan anvende og vægte de mange indsamlede oplysninger. Vores dag sammen byder på fokusemner som:

ligesom vi tager et kig på beregning af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i komplicerede sager for både lønmodtagere og selvstændige og ikke mindst en drøftelse af Ankestyrelsens principafgørelse om, hvornår og hvordan undtagelserne om satsregulering af pensionsbidraget skal anvendes.

Principafgørelser fra Ankestyrelsen vil løbende inddrages gennem kursusdagen.

Målgruppe
Temadagen henvender sig til erfarne medarbejdere, der i deres arbejde skal rådgive, træffe afgørelse eller foretage udbetaling efter servicelovens § 42.

Underviser
Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. 
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne. 

Pris
Deltagergebyr 2.395 kr. + moms
Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmeld jer på www.ingelouv.dk
Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset