Tilskud til befordring og drift af bil


www.ingelouv.dk


Reglerne om befordring kan synes uendelige og uigennemskuelige, idet de strækker sig over flere sektorer og love. Nogle af dem spiller fint sammen, mens andre kræver en grundigere vurdering, før vi kan træffe afgørelse om dækning af befordringsgodtgørelse eller tilskud til drift af bil til borgere og familier med børn med handicap. Dette kursus tager udgangspunkt i netop denne vurdering: Behovet for procedurer og klare retningslinjer, så beregningsgrundlag og bliver gennemskuelig for borgere såvel som medarbejdere.

Hvor, hvornår og hvor meget
Kurset kan rekvireres hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

Indhold og udbytte
Vi lægger ud med et kig på regler og rammer i serviceloven, folkeskoleloven, sundhedsloven og ligningsloven for befordring af børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse, så det bliver tydeligt, hvornår udgiften kan anses for at være en nødvendig merudgift efter servicelovens § 41 eller § 100. Derefter kaster vi os over:

På baggrund af temadagen vil I kunne udarbejde kvalitetsstandarder, procedurer og rutiner, så det bliver tydeligere, hvad der skal være opfyldt, for at der kan træffes en afgørelse om tilskud.

Målgruppe
Kurset retter sig mod sagsbehandlere på børne- og voksenhandicapområdet, der skal vurdere og træffe afgørelse om dækning af merudgifter efter servicelovens § 41 eller § 100. 
Desuden er dagen relevant for sagsbehandlere fra hjælpemiddelafdelingen, der skal træffe afgørelse om støtte til bil efter servicelovens § 114, og som kan have behov for at få indblik i reglerne om dækning af nødvendige merudgifter til drift af handicapbil.

Tag din kollega fra den anden afdeling under armen og udnyt muligheden for at få styrket jeres faglighed og få fornyet inspiration til at udarbejde rutiner og procedure for tilskud til befordring og drift af bil.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. 
Dagen vil veksle mellem oplæg, summe-pauser og debat i plenum. 

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.