Tilskud til befordring og drift af bil (voksne) efterÄr 2019


www.ingelouv.dk


Reglerne om befordring kan synes uendelige og uigennemskuelige, idet de strækker sig over flere sektorer og love. Nogle af dem spiller fint sammen, mens andre kræver en grundigere vurdering, før vi kan træffe afgørelse om dækning af befordringsgodtgørelse eller tilskud til drift af bil til borgere og familier med børn med handicap. Dette kursus tager udgangspunkt i netop denne vurdering: Behovet for procedurer og klare retningslinjer, så beregningsgrundlag og afgørelse bliver gennemskuelig for borgere såvel som medarbejdere.

Hvor, hvornår og hvor meget
Mandag d.25.november 2019 på Scandic Odense Hvidkærvej 25, 5250 Odense
Undervisning fra kl. 9.00 – 16.00. Morgenbuffet fra kl.8.30 

Indhold og udbytte
Vi lægger ud med et kig på regler og rammer i serviceloven, folkeskoleloven, sundhedsloven og ligningsloven for befordring af børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse, så det bliver tydeligt, hvornår udgiften kan anses for at være en nødvendig merudgift efter servicelovens § 41 eller § 100. Derefter kaster vi os over:

På baggrund af temadagen vil jeres kommune kunne udarbejde kvalitetsstandarder, procedurer og rutiner, så det bliver tydeligere, hvad der skal være opfyldt, for at der kan træffes en afgørelse om tilskud.

Målgruppe
Kurset retter sig mod sagsbehandlere på børne- og voksenhandicapområdet, der skal vurdere og træffe afgørelse om dækning af merudgifter efter servicelovens § 41 eller § 100. 
Desuden er dagen relevant for sagsbehandlere fra hjælpemiddelafdelingen, der skal træffe afgørelse om støtte til bil efter servicelovens § 114, og som kan have behov for at få indblik i reglerne om dækning af nødvendige merudgifter til drift af handicapbil.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. 
Dagen vil veksle mellem oplæg, summe-pauser og debat i plenum. 

Pris
Deltagergebyr 2.295 kr. + moms
Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmeld jer på www.ingelouv.dk 
Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset