§ 41 for erfarne forår 2020

- et nørdekursus om merudgifter


www.ingelouv.dk


KURSET AFHOLDES ONLINE 
I vil få tilsendt et link til deltagelse, og der ydes rabat på 800 kr. til brug ved et senere kursus!
RING på telefon 21411365, hvis du har spørgsmål

Nu har du igen mulighed for at deltage i et kursus, der kræser for de garvede § 41 folk! 
Servicelovens § 41 er en fortsat udfordring for kommunerne. Bedst som man tror, man har fat om det, sker der et eller andet; f.eks. nye afgørelser fra Ankestyrelsen. Selv de mest erfarne medarbejdere kan derfor have brug for en dag, der er dedikeret til den kringlede paragraf og de udfordringer, den bringer med sig.

Hvor, hvornår og hvor meget
mandag d.23.marts 2020 på Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre
mandag d.25.maj 2020 på Scandic Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Der er undervisning kl. 09.00 - 16.00. Morgenbrød fra kl.8.30.

Indhold og udbytte
De basale regler springer vi over, for dem kender vi, så vi dykker direkte ned i det, der er særlig interessant og udfordrende.

Vi stiller skarpt på sektoransvaret, den faglige vurdering og drøfter, hvordan vi kan anvende og vægte de mange indsamlede oplysninger, og i hvilke situationer vi bør supplere oplysningsgrundlaget. Vores dag sammen byder på fokusemner som:

Ankestyrelsen har i de senere år truffet en række principafgørelser om, at anden lovgivning jf. sektoransvaret anses for udtømmende. Alligevel møder vi jævnligt situationer, hvor anden lovgivning ikke anses for udtømmende.
Med afsæt i Ankestyrelsens principafgørelser stiller vi særlig skarpt på sektoransvar og snitflader og drøfter, om der er områder og emner, der bør udfordres

Relevante principafgørelser fra Ankestyrelsen vil indgå i løbet af dagen.

Målgruppe
Temadagen henvender sig til erfarne medarbejder, der i deres arbejde rådgiver eller træffer afgørelse efter servicelovens § 41. Der er tale om et nørdekursus med særligt fokus på sektoransvar og omsætning af Ankestyrelsens afgørelser.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. 
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat i plenum og spørgsmål fra deltagerne. 

Pris
Deltagergebyr 2.395 kr. + moms
Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmeld jer på www.ingelouv.dk 
Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindene fra en måned før kurset