Overgangen fra ung til voksen - et 2 dages kursus


www.ingelouv.dk


Når de unge fylder 18 år, er de i retlig forstand voksne med ansvar for eget liv og egne beslutninger. Det betyder, at det er den unge selv, og ikke forældrene, der som ´part i sagen´ skal arbejde sammen med de offentlige myndigheder og efter evne bestemme over sin egen tilværelse.

Når den unge flytter fra reglerne for børn og unge til voksenbestemmelserne, sker der et markant brud med de ydelser og tilbud, som familien og den unge hidtil har fået, og den unge skal nu samarbejde med nye afdelinger.
Det kan erfaringsmæssigt være vanskeligt, at forberede denne overgang fra barn til voksen.
Aktuelt har Ærø kommune udfordringer omkring efterværn efter servicelovens § 76 og refusion efter retssikkerhedsloven, hvorfor disse regler får særlig opmærksomhed på Dag 1.

Indhold: 
Vi har sammensat et kursusforløb over 2 dage, hvor vi på Dag 1 fokuserer på § 76 og § 76a

mens vi på Dag 2 blandt andet får overblik over ydelserne samt af hvem og hvordan det vurderes

Afslutningsvis ser vi på, hvordan vi kan inddrage den unge og vi tager et kig på reglerne om bisidder, partsrepræsentant og værgemål.
Dagene vil veksle mellem oplæg, summe-pauser, drøftelser og spørgsmål fra deltagerne, og relevante principmeddelelser fra Ankestyrelsen vil indgå.

Målgruppe: 
Kurset henvender sig til alle, der i deres arbejde skal rådgive, vurdere og træffe afgørelse om støtte efter servicelovens regler til børn, unge og voksne, medarbejdere, der skal modtage den unge i Jobcentret og Ydelsesafdeling, UU-vejledere og andre, der har opgaver i forbindelse med overgangen fra ung til voksen.

Underviser: Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Emnerne kan få større eller mindre plads på temadagen afhængig af kommunens behov og deltagerkredsen.
Vi tager en snak om jeres ønsker og behov og justerer programmet, så det kommer til at passe præcis til jer.