Snitfladen mellem § 112 og § 41

- en kursusdag om snitflader, sektoransvar og samarbejde


www.ingelouv.dk


Hjælp og støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier er efterhånden blevet så kompleks, at det er nødvendigt at kende regler og rammer ud over de bestemmelser, man selv sidder med i det daglige.
Sektoransvarlighedsprincippet danner baggrund for efter hvilke bestemmelser, en ansøgning skal behandles, og indimellem kan ansøgninger behandles efter flere regler afhængig af formålet med det ansøgte.
Dagligt står vi overfor, om en støtte skal ydes efter reglerne om hjælpemidler/ forbrugsgoder, efter reglerne om merudgifter, om der er tale om behandling, eller om det er et ansvar for folkeskolen.

Vi har derfor sammensat en fælles temadag for sagsbehandlerne indenfor børnehandicapområdet samt ergoterapeuter og andre i hjælpemiddelafdelingen, hvor vi skal drøfte de mange snitflader og gråzoner, og ikke mindst hvordan vi navigerer i lovgivning og samarbejde.

Hvor, hvornår og hvor meget?
Kurset kan hentes hjem til kommunen og tilpasses kommunens konkrete behov.

Indhold og udbytte
I løbet af dagen kommer vi omkring tandem- og andre specialcykler, særligt fremstillet tøj, bleer, høretelefoner, ståstøttestativer mv, og vi tager et kig på om og i hvilke tilfælde klassiske hjælpemidler skal vurderes efter merudgiftsbestemmelsen og ikke som et hjælpemiddel.
Vi runder kort samarbejdet omkring tilskud til befordring og drift af bil, da selve bilen vurderes efter § 114 og eventuelt tilskud til driften vurderes efter § 41, ligesom vi kaster et blik på konsekvenserne af handicaprelateret flytning, som også begge afdelinger er involveret i.

Dagen vil veksle mellem oplæg, drøftelser og spørgsmål fra deltagerne, og Ankestyrelsens praksis vil blive inddraget i løbet af dagen, og du vil gå herfra med en større afklaring og mulighed for et styrket samarbejde afdelingerne imellem.

Målgruppe
Temadagen henvender sig til alle, der arbejder med kompensationsydelser for børn og unge med nedsat funktionsevne, dvs. medarbejdere, der vurderer støtte efter servicelovens §§ 41 – 43 og §§ 112 – 116.

Underviser 
Socialrådgiver – handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.