Afklaring af funktionsevnen hos børn og unge med handicap efterår 2020


www.ingelouv.dk


De seneste år har budt på en udvikling inden for afklaring og udredning af funktionsevnen hos børn og unge i forhold til de handicapkompenserende ydelser. De enkelte kommuner har forskellige tilgange til afklaring og udredning, og der kan derfor være behov for et kursus med fokus på de elementer, der skal være til stede, for at sagsbehandleren kan tage den rette faglige vurdering af barnet og den unge. På dette kursus arbejder vi med målgrupperne for servicelovens §§ 11, 41 - 42 og 84, når vi sammen forsøger at skabe overblik over og kaste lys på udredning og afklaring.

Størst interesse har målgruppen for servicelovens §§ 41 og 42, men også afdækning af, om børnene kan anses for omfattet af målgruppen for afløsning og aflastning efter § 84, og hvad der skal afklares for de forskellige stykker i § 11, kan være relevant.

Hvor, hvornår og hvor meget

Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00. Morgenbuffet fra kl.8.30

Indhold og udbytte
På kurset vil vi grundigt gennemgå betingelserne for §§ 11, 41, 42 og 84 samt diskutere spørgsmål som

De seneste Principmeddelelser fra Ankestyrelsen om cøliaki, fødemiddelallergi, intolerans m.v. vil også være en del af kursusdagen, ligesom de nyeste principafgørelser om risiko-børn og for tidligt fødte børn også vil blive behandlet. Endelig tager vi også et blik på de vanskelige vurderinger om børn og unge med udviklingsforstyrrelser, belastningsreaktioner, angst m.v.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, summe-pauser, debatter i plenum samt spørgsmål fra deltagerne. 

 

Målgruppe 
Temadagen henvender sig til alle, der i deres arbejde skal udrede og afklare funktionsevnen hos børn og unge og herefter vurdere og træffe afgørelse, om et barn opfylder betingelserne for handicapkompenserende støtte efter serviceloven.  

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv.

Pris
Deltagergebyr 2.395 kr. + moms
Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmeld jer på www.ingelouv.dk
Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset