Overgangen fra ung til voksen


www.ingelouv.dk


Unge, der fylder 18 år, er i retslig forstand voksne med ret til at bestemme over deres eget liv. Mange unge med handicap har dog fortsat et stort behov for støtte fra forældre og andre pårørende. Vi sætter fokus på, hvordan og i hvilket omfang forældre kan give slip og lade den unge klare tingene selv.
Vi ser på hvilke ydelser og støttemuligheder der ophører, hvilke ydelser der kan fortsætte, og hvilke der evt. kan erstatte dem, der ophører. Endelig giver kurset et overblik over de konkrete støttemuligheder for unge voksne med handicap.

 

Indholdet justeres ud fra jeres ønsker og behov.
Tid og omfang tilrettelægges sammen med jer lige fra et par timer til en hel dag

Kontakt Inge Louv på mail@ingelouv.dk om et konkret tilbud, pris mv.