§ 100 for erfarne - et nørdekursus efterår 2020


www.ingelouv.dk


Du har her mulighed for at deltage i et kursus, der kræser for de garvede § 100 sagsbehandlere! Servicelovens § 100 er en fortsat udfordring for kommunerne. Bedst som man tror, man har fat om det, sker der et eller andet f.eks. nye afgørelser fra Ankestyrelsen. Selv de mest erfarne medarbejdere kan derfor have brug for en dag, der er dedikeret til den kringlede paragraf og de udfordringer, den bringer med sig.

Hvor, hvornår og hvor meget
mandag d.16.november 2020 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense
Undervisning fra kl. 09.00 - 16.00. Morgenbrød fra kl.8.30

Indhold og udbytte
De basale regler springer vi over, for dem kender vi, og vi dykker direkte ned i det, der er særlig interessant og udfordrende. Vi stiller skarpt på sektoransvaret og den faglige vurdering og drøfter, hvordan vi kan anvende og vægte de mange indsamlede oplysninger, og i hvilke situationer vi bør supplere oplysningsgrundlaget.

Ankestyrelsen har i de senere år truffet en række principafgørelser om, at anden lovgivning jf. sektoransvaret anses for udtømmende.

Alligevel møder vi jævnligt situationer, hvor anden lovgivning ikke af Ankestyrelsen anses for udtømmende, og det kan derfor være interessant at drøfte, om nogle af disse tilfælde skal udfordres.

Vores dag sammen byder på fokusemner som:

Relevante principmeddelelser fra Ankestyrelsen vil indgå i løbet af dagen.

Målgruppe
Temadagen henvender sig til erfarne medarbejder, der i deres arbejde rådgiver og træffer afgørelse efter servicelovens § 100. Der er tale om et nørdekursus med særligt fokus på sektoransvar og omsætning af Ankestyrelsens afgørelser.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. 
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat i plenum og spørgsmål fra deltagerne. 

Pris
Deltagergebyr 2.395 kr. + moms
Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmeld jer på www.ingelouv.dk 
Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindene fra en måned før kurset