Få overblik over børnehandicapområdet - et START-kursus efterår 2020


www.ingelouv.dk


Børnehandicapområdet er meget stort og overvældende med snitflader til mange andre bestemmelser i serviceloven og til anden lovgivning.
Kursusdagen er et START kursus for nye og INTRO kursus for andre faggrupper og giver et samlet overblik over de regler og rammer, der er vigtige at få kendskab til, når man som ny sagsbehandler eller som medarbejder i andre dele af den offentlige forvaltning har brug for viden om området.

I alle dele af den offentlige forvaltning vil sektoransvaret være styrende, ligesom sagsbehandlerens kerneydelser, den kompenserende støtte, skal koordineres med andre sektorers tilbud. Det kan derfor være nødvendigt at opnå et kendskab til eller få et brush-up på hele området, så man ikke kommer til at give familierne forventning om at kunne opnå en ydelse i andre sektorer eller afdelinger, det senere viser sig, de ikke er omfattet af.

Hvor, hvornår og hvor meget
Mandag d.2.november 2020 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense 
Undervisning kl.9.00 - 16.00. Morgenbuffet fra kl.8.30.

Indhold og udbytte
Du vil på kursusdagen få et overblik over de bestemmelser, der er i spil hos børnehandicaprådgiveren eller i et samarbejde med børn & unge-sagsbehandleren.
Vi kommer omkring de særlige livsivsvilkår, familier med børn med handicap lever under og drøfter hvordan, vi kan inddrage forældre og ikke mindst børnene. Med afsæt i de handicappolitiske grundprincipper drøfter vi servicelovens bestemmelser om

Undervejs skaber vi overblik over reglerne, hvordan de spiller sammen, og hvordan vi med et skarpt blik på snitflader og sektoransvar, håndterer helhedssynet.
Afsluttende kaster vi et blik på metoder til udredning og undersøgelse og drøfter mulighederne for fælles handleplan med samtidig opfølgning på alle indsatser.
Formålet er at skabe et overblik, så vi kan ikke gå i dybden men må henvise nærmere drøftelser om de enkelte bestemmelser til andre kursusdage.

Målgruppe
Temadagen henvender sig til nyere og mindre erfarne rådgivere, samt ledere og andre, med interesse for området f.eks. medarbejdere i hjælpemiddelafdelinger, sundhedsplejen, PPR m.fl.
Selvom du ikke sidder med alle de nævnte bestemmelser, vil du få et udbytte af kurset, da også børn med funktionsnedsættelse og deres familier har brug for en helhedsorienteret indsats, og det derfor er nødvendigt at få et kendskab til indholdet i og samspillet mellem de mange forskellige regler.

Underviser: Socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv. 
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, debat og spørgsmål fra deltagerne. 

Pris
Deltagergebyr 2.395 kr. + moms
Læs om priser, rabatter og praktiske informationer her

Tilmeld jer på www.ingelouv.dk
Tilmelding er muligt helt ind til kursusstart – tilmeldingen er dog bindende fra en måned før kurset